La significació del topònim de Peratallada prové de les valls de fortificació que envolten el poble de pedra tallada, excavades a la roca natural.

Del seu passat feudal destaca el castell fortificat format per una gran torre mestra i un mur que l’envolta. Al costat hi ha el palau (s. XI-XIV). L’església romànica de Sant Esteve està situada fora de la muralla.

La Fira de Peratallada
La Fira de maig es celebra a Peratallada l’últim diumenge d’abril i coincideix amb la jornada gastronòmica de la Cuina de l’horta.

La Festa major
La Festa Major es celebra a Peratallada els dies 6 i 7 d’agost.

La Festa Medieval
La Festa Medieval es celebra a Peratallada el primer cap de setmana d’octubre i coincideix amb la jornada gastronòmica de la Cuina de l’aviram.